כותב בספר המידות שהאחדות והגאולה בעצם תלויים באופן ישיר אחד בשני.

רבי נחמן מברסלב מדגיש שרק על ידי האחדות שתהיה בעם ישראל יבוא המשיח.

ועכשיו בואו ונדבר על זה. 

ביננו, מה לא עשינו כדי שיבוא המשיח ותהיה כבר הגאולה השלימה? האמת שעם כמות התפילות שהתפללנו לאורך כל הדורות על המשיח ועל הגאולה בורא עולם כבר היה יכול להביא לנו לא משיח אחד, אלא לפחות עשרה אם לא מאה משיחים.

רק ש – מה? היינו נגאלים מכל הגלויות, היו מתבטלים כל הצרות ונשלמים כל החסרונות, פרט  לחסרון אחד קטנטן שקוראים לו: חסרון האהבה. 

וזו נקודה שחשוב מאד לחדד אותה: משיח לא מתכנן לעשות בשביל אף אחד את עבודתו האישית. וכן אין בכוונתו של המשיח לתת לאדם שום מידה, דרגה או מעלה שהאדם לא עמל, יגע וטרח בעבורה.

אז בואו ונקנה את מידת האהבה. וגם אם יקח כמה זמן שיקח, עד שהאהבה לכל יהודי באשר הוא שם תזרום לנו בדם זה לא ישנה לנו שום דבר אלא ההפך – המניעות הן אלו שיחזקו אותנו להמשיך ולהתפלל בכל יום על כל עם ישראל.

ממשיכים לחבק את כולם בתפילה ❤️