אומרים בשם הבעל שם טוב שעל מנת לסור מרע צריך לעשות טוב וממילא הרע כבר יתבטל מאליו. כמו שאומרים חז"ל בכלל מאתיים – מנה.

לכן עיקר תוכן התפילה על עם ישראל צריך להיות כזה שיגרום לאהבת החינם להיות מנת חלקם של עם ישראל ושל כל בני העולם. 

לדוגמה ניתן לחזור שוב ושוב על המילים: 

"ריבונו של עולם, תן בלב כל עם ישראל לאהוב זה את זה, לרחם לוותר ולעזור זה לזה, רחם על כל עם ישראל ותן בלבם את מידת האהבה, שכולם יאהבו את כולם וכולם יתפללו על כולם.

רחם על כל עם ישראל שידעו שהתפילה על עם ישראל היא העצה היחידה לגאולה כי הגאולה תלויה רק באהבת ישראל והדרך היחידה להגיע לאהבת ישראל אמיתית היא להתפלל בכל יום על עם ישראל במסירות נפש"

ואם הדוגמה שהבאנו היא שבכלל מאתיים מנה – שזאת אומרת שבתוך סכום של מאתיים גם ככה יש סכום של מאה, אז שמדובר על אהבת ישראל אפשר לומר ששנאת החינם היא המאה ואהבת ישראל היא המיליון והאינסוף.