כדי להוציא את הכלל הגדול בתורה "ואהבת לרעך כמוך" ממסגרת התאוריה למישור המציאות  צריכים לעשות פעולה מעשית על בסיס יומיומי. 

והפעולה הזו היא פשוטה ביותר, היא לא דורשת שום השקעה כספית  ולא דורשת ממך שום פעולה לא מציאותית; כדי לקיים בפועל  את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" אתה ואת צריכים פשוט לדבר.

כן, לדבר עם בורא עולם, במילים שיוצאות לכם מהלב בטבעיות ולבקש ממנו שירחם על כל עם ישראל, שיתן בליבם של כל עם ישראל לאהוב זה את זה בחינם. 

לבקש ממנו שיירבה בעולם את אהבת החינם שנגיע למצב המיוחל בו כולם מתפללים על כולם וכולם אוהבים את כולם.

 

שנזכה להרבות אהבה בעולם – אהבת חינם ♥️