לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל היו הרבה משפיעים וצדיקים שדיברו על אהבת ישראל.

היו שדיברו על לאהוב את כולם, דיברו בגנות המדבר לשון הרע, בשבח שמירת הלשון ואף צעקו על כך שצריכים לברוח ממחלוקות כמו מאש.

תראו, אין מדע מדוייק כל כך בעניין הזה אבל סביר להניח שאנחנו העם ששמע את הכמות הגדולה ביותר של הרעיונות הדרשות והחידושים בנושא של אהבת חינם. 

טוב, אז שמענו הרבה רעיונות יפים והבנו את חשיבות הנושא; רצינו לא לשנוא רצינו לאהוב אבל, החלק המרכזי בפאזל הגאולה היה חסר כי 

לא גילו לנו איך לאהוב בחינם.

אז עם כל הרצון הטוב, לא הייתה לנו שום עצה להוציא את האהבה הזאת מגדר התאוריה ולכן גם לא היה שייך שתבוא הגאולה. 

אבל עכשיו אנחנו כבר יודעים איך לממש את האהבה.

הבנו שכדי לאהוב את עם ישראל צריכים להתפלל כל יום על עם ישראל ולכן מה שנשאר לנו זה רק להמשיך להתפלל ולהפיץ את הדעת החשובה הזאת לכל בני העולם.

 

שנמשיך תמיד להרבות בעולם אהבה ♥️